VietJet Air Tuyển Dụng Tiếp Viên Hàng Không

VietJet Air Tuyển Dụng Tiếp Viên Hàng Không
Để đáp ứng kế hoạch phát triển đội tàu bay mới và mạng bay rộng khắp Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, VietJet tổ chức tuyển dụng đội ngũ tiếp viên mới trong tháng 8/2014. Các bạn trẻ yêu thích nghề tiếp viên,...
Continue reading »